English
Français
Svenska


Word Weaver ägs och drivs av frilansöversättaren Emmanuelle Sylvain.

Med en akademisk bakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap är jag speciellt intresserad av litteratur och forskning inom områdena statsvetenskap och internationella studier. Jag har många års erfarenhet av att översätta vetenskapliga artiklar och dokument för internationella organisationer samt medicinska undersökningar, broschyrer, kontrakt och andra allmänna handlingar.

Jag är en skicklig skribent. Förutom att ge dig en korrekt översättning av dokumentet, erbjuder jag dig en flytande och smidig text.