English
Français
Svenska


Det slutgiltiga priset avtalas skriftligen med kunden innan arbetet påbörjas och är beroende av olika faktorer, såsom textens svårighetsgrad och dokumentkvalitet.

Rabatter erbjuds studerande och för stora volymer / flexibla tidsfrister.

Betalning sker inom 30 dagar efter mottagandet av faktura. Jag förbehåller mig rätten att avböja projekt som jag anser vara olämpliga eller utanför mitt expertisområde.